• แบนเนอร์

เครื่องผสมความชื้นซีรีส์

  • เครื่องผสมความชื้นแบบดูดฝุ่นแบบสองแกน

    เครื่องผสมความชื้นแบบดูดฝุ่นแบบสองแกน

    เมื่อทำงาน เถ้าและตะกรันในไซโลจะถูกส่งไปยังกระบอกสูบอย่างสม่ำเสมอโดยตัวป้อนใบพัด ใบมีดจะดันขี้เถ้าและตะกรันไปข้างหน้า และหัวฉีดน้ำจะเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อกวนและผสมแรงในกระบวนการผสม ช่องว่างระหว่างผนังกระบอกสูบและเพลากวนจะคงไว้เพื่อดันวัสดุออกสู่การปลดปล่อย ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างที่กะทัดรัด เทคโนโลยีขั้นสูง การบำรุงรักษาง่ายที่มั่นคงและเชื่อถือได้